-->

I am ...

an engineer,

a writer,

... and

a lover.

19 November, 2016

Giáo viên quốc dân

(Ngày mai là ngày NGVN nhưng đây lại là chuyện bên HQ chứ không phải chuyện VN nhen :D)

Người 'giáo viên quốc dân' ở Hàn Quốc lại không làm nghề giáo mà lại làm vua. Tên của ông là Sejong (Thế Tông). Sau khi lên ngôi vua năm 21 tuổi, ông đã cho thành lập Chiphyonjon (Tập Hiền Điện) là nơi chiêu tập hiền tài nhằm chấn hưng đất nước. Ở nơi đó, ông cùng với các vị học giả của mình đã sáng tạo nên bảng chữ cái tiếng Hàn - Hangeul, nhằm thay thế bảng chữ cái trước đó là Hanja (Hán tự).

Trong Hangeul, những phụ âm được vận dụng theo thuyết âm dương ngũ hành, các kí hiệu mô phỏng theo hình dáng của các cơ quan phát âm như lưỡi, môi, răng, cổ, họng (ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ); còn các nguyên âm thì thể hiện theo thuyết thiên địa nhân (ㆍ, ㅡ, ㅣ). Đây là một trong những hệ thống văn tự khoa học, độc đáo với triết lí sáng tạo mà đã được UNESCO ghi nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhưng điều muốn nói ở đây không phải là Hangeul mà chính là tinh thần vĩ đại đằng sau việc tạo ra nó. Đó là tinh thần khai minh và bác ái của nhà vua Sejong.

Trong triều đại Joseon lúc bấy giờ, người biết đọc biết viết chủ yếu là thành phần quý tộc thượng lưu. Người nông dân hầu như không biết chữ vì chữ viết rất khó học, khó viết còn họ thì không có thời gian để nghiên cứu nó.

Tầng lớp quý tộc đối xử với tầng lớp nông dân như là động vật chỉ vì họ không biết chữ. Giá trị của họ được coi không hơn gì các con vật được nuôi trong trang trại. Nhiệm vụ của những kẻ thất học ấy là phải biết phục tùng và tôn trọng những người có học. Đó là quan điểm và triết lý của tấng lớp thống trị lúc bấy giờ.

Nhưng nhà vua Sejong đã không đồng tình với quan điểm đó. Ông muốn dạy cho người dân của mình biết chữ để họ có thể đọc sách, xem các cáo thị của triều đình, hiểu biết về luật lệ, các giao kèo... Ngôn ngữ cũng là công cụ để giúp người dân chứng minh sự vô tội của mình khi họ hiểu rõ hơn về luật lệ và không bị ép buộc nhận tội bởi những bản án viết sai sự thật.

Một điều vĩ đại khác là vua Sejong đã giảm thị lực đi rất nhiều trong quá trình tạo ra chữ Hangeul. Ông ấy đã từ bỏ đi thị lực của bản thân để phát minh ra chữ viết riêng cho dân tộc mình. Với một mong muốn mang chữ viết, giáo dục để thúc đẩy sự bình đẳng, ấm no đến với mọi tầng lớp người dân. Đó mới chính là sự vĩ đại của một 'giáo viên quốc dân'.

0 nhận xét:

Post a Comment

Contact Me

Email

me@minhquan.info

Website

www.minhquan.info