-->

I am ...

an engineer,

a writer,

... and

a lover.

16 August, 2013

Tự nhiên nhớ cái gì

Lâu quá không viết gì, tự nhiên muốn viết gì, nhưng chẳng biết viết gì. :))

0 nhận xét:

Post a Comment

Contact Me

Email

me@minhquan.info

Website

www.minhquan.info